Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenia, komunikaty, zalecenia Rektora UWr oraz Dziekana WPAE UWr w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych, wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego i naszego Wydziału w związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi

Adam Kaczyński - 27 Wrzesień, 2021 - 12:11