Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

International Conference "Eco-Forum 2021. Polish-German Green Deal?"

Adam Kaczyński - 5 Listopad, 2021 - 10:06

We are pleased to invite you to participate in International Conference Eco-Forum 2021. Polish-German Gren Deal?. This event is organised by the Chair of Constitutional Law of the Faculty of Law, Administration and Economics of University of Wrocław in cooperation with Chair of Eastern of South Eastern European History of the Ludwig Maximilian University of Munich.

This initiative is part of a bilateral project of the two universities, supported by the Foundation for Polish-German Cooperation. The 30th anniversary of the Polish-German Treaty of Good Neighbourship provided inspiration for discussions on the relations of these neighboring countries in the field of climate protection. In addition, both countries, which are members of the European Union, face the challenge of implementing the assumptions of the EU's European Green Deal strategy.

The objectives of Eco-Forum 2021 are to initiate an interdisciplinary discussion on both current and future projects related to environmental protection in Poland and Germany, and to try to define the possibilities and limits of Polish-German environmental cooperation (Polish-German Green Deal?). The interdisciplinary discourse we would like to propose will cover primarily social, legal and economic issues.

Please find the conference programme below.

Where: Zoom / YouTube Registration: https://zoom.us/meeting/register/tJUpc-iuqzooHNNLydlXzxv2DuO6sggFKgpY

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6cQkP68CDGw

Who is the conference for?

The invitation to participate in the conference is addressed both to the academic community, especially students, but also to organizations working in the field of climate protection, as well as commercial entities from Poland and Germany that are taking up the challenge of conducting their business on the basis of sustainable development and corporate social responsibility in the field of environmental protection.

Further information: http://ecoforum.uni.wroc.pl/ ; email: ecoforum@uwr.edu.pl

The conference language is English. Participation is free of charge. If you are interested in receiving a certificate of participation, please contact the organizers.

* * * *

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Eco-Forum 2021. Polish-German Green Deal? Organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Geschichte Osteuropas und Südeuropas na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

Niniejsza inicjatywa odbywa się w ramach bilateralnego projektu tych dwóch uczelni, wspieranego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obchodzona w tym roku trzydziesta rocznica uchwalenia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie stała się asumptem do pojęcia rozważań nad stosunkami tych sąsiadujących państw w zakresie ochrony klimatu. Ponadto, oba kraje, będące członkami Unii Europejskiej, stoją przed wyzwaniem implementacji założeń unijnej strategii European Green Deal.

Celami EcoForum 2021 są zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat zarówno dotychczas podjętych, jak i przyszłych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce i Niemczech oraz próba zdefiniowania możliwości i granic polsko-niemieckiej współpracy ekologicznej (Polish-German Green Deal?). Interdyscyplinarny dyskurs, który chcemy zaproponować będzie obejmować swoim zasięgiem przede wszystkim kwestie społeczne, prawne i gospodarcze.

Program konferencji znajduje się poniżej.

Kiedy?: 16 listopada 2021

Gdzie?: Zoom/ Youtube Rejestracja: https://zoom.us/meeting/register/tJUpc-iuqzooHNNLydlXzxv2DuO6sggFKgpY https://www.youtube.com/watch?v=6cQkP68CDGw

Dla kogo?

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do społeczności akademickiej, a w sposób szczególny studentów, ale także organizacji działających na rzecz ochrony klimatu, jak i podmiotów gospodarczych z Polski i Niemiec, które podejmują wyzwanie

prowadzenia działalności w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: http://ecoforum.uni.wroc.pl/ ; email: ecoforum@uwr.edu.pl

Konferencja odbywa się w języku angielskim. Udział w niej jest bezpłatny. Osoby zainteresowanie otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa proszone są o kontakt z organizatorami.