Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ogólnopolska konferencja naukowa "Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, recydywistycznej oraz zawodowej”

Adam Kaczyński - 6 Listopad, 2021 - 09:35

W dniach 18 - 19 listopada b.r., odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, recydywistycznej oraz zawodowej''. Konferencję przygotowuje Katedra Prawa Karnego Materialnego. Ze względu na poważne zwiększenie się zagrożenia epidemicznego, konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie on-line, na platformie Teams. Informacja o spotkaniu w sali Amfiteatr A bud. C WPAiE jest nieaktualna. Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu naukowym proszone są o kontakt za pomocą poczty elektronicznej z panem dr hab. Piotrem Góralskim ( piotr.goralskiatuwr.edu.pl ).
Uwaga! Ze względu na zmianę trybu odbywania się konferencji jej program uległ pewnym, niewielkim zmianom.Prosimy o zapoznanie się z nimi. Skorygowany program konferencji znajduje się w załączniku.