Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja organizowana przez Inkubator Digital Justice pt. „Nowe Technologie w Prawie Karnym – pożądane kierunki reform"

Adam Kaczyński - 7 Listopad, 2021 - 00:54
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym „Nowe technologie w prawie karnym – pożądane kierunki reform” organizowanym przez Inkubator Doskonałości Naukowej - Digital Justice, działający na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego – Sekcja polska.

Seminarium odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. w godz. 9:30 - 15:45 w formie hybrydowej:
stacjonarnie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w budynku D, sala 2D im. Witolda Świdy, za pośrednictwem platformy Zoom - link do spotkania zostanie udostępniony w najbliższym czasie za pośrednictwem maili podanych w formularzu rejestracyjnym, umieszczonym poniżej.

Celem seminarium jest przeprowadzenie dyskusji naukowej nad wykorzystaniem nowych technologii w prawie karnym oraz ich wpływem na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w szeroko pojmowanej nauce prawa karnego na całym świecie.

Zachęcamy serdecznie do udziału stacjonarnego - Państwa obecność i zaangażowanie w dyskusję będą cennym wkładem w rozwój badań nad problematyką nowych technologii w prawie karnym w Polsce.

Seminarium zostało podzielone na trzy panele poświęcone zagadnieniom wpływu sztucznej inteligencji na prawo karne materialne i procesowe. Panel I dotyczyć będzie sposobów wykorzystania nowych technologii w ściganiu przestępstw i gromadzeniu dowodów. Panel drugi poświęcony został digitalizacji postępowania przygotowawczego i sądowego. Ostatni, trzeci panel, będzie okazją do dyskusji nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji w prawie karnym.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: [LINK DO REJESTRACJI] 

Więcej o Inkubatorze Doskonałości Naukowej Digital Justice - https://uni.wroc.pl/inkubatory-doskonalosci-naukowej-digital-justice/ 
Załączniki: 
PDF icon Program