Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

I WROCŁAWSKIE FORUM PODATKOWE

Adam Kaczyński - 15 Listopad, 2021 - 17:02

Złożoność problemów pojawiających się na gruncie prawa podatkowego w różnych kontekstach prawnych było motywacją do stworzenia płaszczyzny dla wymiany poglądów pomiędzy grupami zawodowymi zajmującymi na co dzień tą niełatwą dziedziną prawa. Zmienność prawa podatkowego, skomplikowany charakter jego norm implikuje wzrost sporów podatkowych. Dlatego też wzajemne zrozumienie odmiennych poglądów z racji pełnionych, czasem odmiennych funkcji jest niebywale istotne w celu dochodzenia do optymalnych rozstrzygnięć. 

Prawnicy – podatkowcy (pracownicy naukowi, sędziowie administracyjni i sędziowie powszechni, prokuratorzy, pracownicy administracji skarbowej, doradcy podatkowi, radcowie prawni i adwokaci Dolnego Śląska oraz zaproszeni goście) spotkają się aby nawiązać dialog i podzielić się przemyśleniami dotyczącymi sześciu podatkowych tematów jakimi są: STIR – przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; wiążące informacje stawkowe; ograniczenia procesowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w procesie podatkowym; przedawnienie zobowiązania podatkowego a postępowanie karne skarbowe; opodatkowanie spółki komandytowej i spółki jawnej podatkiem CIT; retroaktywność wykładni prawa podatkowego – standard, oszustwo, zasada bez wyjątków, nadmierne ryzyko? 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wraz z Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy udziale Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Oddział Dolnośląski Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na konferencję. 

Konferencja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r. w Sali 2D w budynku „D” Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7-10, 50-145 Wrocław.  

Konferencja zorganizowana jest w formule stacjonarnej (sala wykładowa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) z transmisją online i jest bezpłatna. 

Spotkajmy się raz do roku aby podyskutować na istotne podatkowe tematy. 

Rejestracja wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny do dnia 20 listopada 2021 r. 

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.kpf.wpae.uni.wroc.pl/i-wroclawskie-forum-podatkowe/

Załączniki: 
PDF icon Plakat forum (1).pdf