Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Spotkanie tematyczne „Moot Court - A Legal Practice While You Study” – spotkanie poprowadzi Dr Enis Omerovic

Adam Kaczyński - 24 Listopad, 2021 - 11:00

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zapraszamy na spotkanie tematyczne „Moot Court - A Legal Practice While You Study”. Spotkanie poprowadzi Dr Enis Omerovic, który wielokrotnie pełnił funkcję sędziego podczas konkursów typu „Moot Court”.

Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 1 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 (planowany czas spotkania 1,5h). Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Serdecznie zapraszamy.  

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMzMjEyY2YtZGI3Yi00YWZiLTg0YWQtMGZjYWZkODg3ZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec76674b-a650-4a43-addb-5f62cd1fe2a3%22%7d