Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Mgr Dominik Delczyk doktorant z Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego został wybrany na Przewodniczącego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w nowej kadencji

Adam Kaczyński - 29 Listopad, 2021 - 12:53

W dniach 26-28 listopada 2021 roku odbył się XXXIII Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Posiedzenie odbyło się w Zamku Uniejów, a jego głównym celem był wybór Zarządu na nową kadencję w 2022 roku. W obradach uczestniczyła m.in. Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Igor Kilanowski – Przewodniczący Rady Młodych Naukowców.   

Miło nam poinformować, że zjazd zakończył się sukcesem doktoranta z Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego, Pana magistra Dominika Delczyka, który został wybrany na Przewodniczącego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w nowej kadencji. Pan Dominik Delczyk jest obecnie Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Przewodniczącym Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich. Sprawuje także funkcję Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta w województwie dolnośląskim. Informujemy także, iż funkcję wiceprzewodniczącej w Zarządzie DFUP objęła Pani mgr Anna Malewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a funkcję Sekretarza Pan mgr Sebastian Barczak z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Serdecznie gratulujemy!