Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dr Karolina Kocemba uzyskała prestiżowe stypendium podoktorskie - Max Weber Fellowship na European University Institute (Europejskim Instytucie Uniwersyteckim) we Florencji.

Adam Kaczyński - 25 Styczeń, 2022 - 08:45

Milo nam poinformować, że dr Karolina Kocemba, badaczka w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej działającym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii uzyskała prestiżowe stypendium podoktorskie - Max Weber Fellowship na European University Institute (Europejskim Instytucie Uniwersyteckim) we Florencji.

Dr Kocemba będzie prowadziła badania dotyczące kwestionowania praw kobiet przez prawicowe organizacje i konstytucyjnej strategicznej litygacji w czasach populizmu.

Karolina Kocemba obroniła doktorat w 2021 r. na WPAiE UWr. Jej praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Adama Czarnoty oraz dr. Michała Paździory zatytułowana była "Interakcje w przestrzeniach edukacji prawniczej". Na tej samej uczelni ukończyła dwa kierunki prawo i administrację. Jest także absolwentką socjologii prawa w International Institute for the Sociology of Law, Oñati (Hiszpania). Dr Kocemba jest współzałożycielką i wieloletnia członkinią Koła Naukowego Praw Człowieka WPAE UWr.

W swoich pracach porusza się na obszarach takich jak edukacja prawnicza, prawa człowieka, feminizm,

konstytucjonalizm i socjologia prawa. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i publicystycznych opublikowanych w języku polskim i angielskim (np. Law and Method, Verfassungsblog, Kultura Liberalna, Krytyka Prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej). Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Brała także udział w

wysłuchaniu obywatelskim w Sejmie dotyczącym przyszłości i efektywności praw reprodukcyjnych w Polsce. Dr Kocemba była stypendystką w grancie naukowym OPUS pt. „Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna”. Dwukrotnie była też stypendystką programu NAWA Prom, dzięki któremu zrealizowała pobyty badawcze na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney oraz na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

Dr Karolina Kocemba reprezentuje nowe pokolenie badaczy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serdecznie gratulujemy!