Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Erasmus+ rekrutacja 2022

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 2 luty, 2022 - 19:31

Zapraszam do udziału w rekrutacji na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ 

Na podstawie zarządzenia 15/2021 Dziekana WPAE uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wtorek, 1 marca 2022 r. przez MS Teams. Początek rozmów: godz. 9:30. Harmonogram rozmów zostanie podany do wiadomości pod koniec lutego 2022r.

Ze względu na sytuację pandemiczną oraz zamknięcie Biura Obsługi Studenta sugeruję przesłanie dokumentów drogą mailową. 
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 15 lutego 2022 r., wysyłając w JEDNYM mailu  na adres: rekrutacja.erasmusatprawo.uni.wroc.pl ponumerowane załączniki w formacie pdf:
Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów      
List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu
wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) do każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni.
zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy, albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
CV (tabelaryczne)
Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności)
Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej
potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (fakultatywnie),W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz państwo uczelni pierwszego wyboru (np. Janina Kowalska, Prawo III, Austria; Karol Nowak, Administracja (I) II rok, Litwa).

Zachęcając do udziału, pozdrawiam

Bartłomiej Krzan
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
Wydziałowy koordynator programu ERASMUS+