Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zostań członkiem zespołu badawczego projektu UNITECH!

Adam Kaczyński - 22 Marzec, 2022 - 15:50
SKN Blok Prawa Komputerowego LegalNet ogłasza rekrutację do zespołu naukowego projektu badawczego finansowanego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"!

SKN BPK LegalNet jako jedyna organizacja z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymało dofinansowanie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu o nazwie "UNIwersytet on-line - udoskonalanie TECHnologii zdalnego nauczania z perspektywy ochrony prywatności".

Przedmiotem i celem projektu jest analiza teoretycznych i praktycznych aspektów zdalnego nauczania na uczelniach wyższych. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w stosunku do cyberbezpieczeństwa dostarczając alternatywne wytyczne w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprawiające kontakt prowadzącego ze studentami czy formy egzaminowania, co w konsekwencji przekłada się na jakość nauczania.

Jakie działania są zaplanowane w ramach projektu?
  1. Opracowanie ankiet i przeprowadzenie ich w całej Polsce
  2. Opracowanie wyników ankiet i sformułowanie wniosków
  3. Wydanie publikacji z wynikami badań
  4. Przygotowanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony danych osobowych
  5. Zorganizowanie konferencji naukowej na temat prywatności w e-nauczaniu
  6. Konkurs o ochronie danych osobowych
  7. Udział członków zespołu badawczego w różnych konferencjach

Kogo poszukujemy? Nie musisz mieć doświadczenia ani w prawie nowych technologii, ani w realizacji projektów badawczych. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy mają dosyć zdalnych studiów i zaliczeń i chcą dla odmiany popracować z innymi studentami nad ciekawym projektem. Członkiem zespołu badawczego może zostać każdy mający status studenta, niezależnie od kierunku, roku czy trybu studiów.

Gwarantujemy nie tylko poznanie nowych osób, ale dzięki udziałowi w naszym projekcie zdobędziesz dodatkowe punkty do stypendium (m.in. punkty za udział w projekcie badawczym, współautorstwo monografii, członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji, wygłoszenie referatu podczas konferencji, członkostwo w kole naukowym) czy wpis do suplementu do dyplomu. Będziesz mieć okazję nawiązać również kontakty zawodowe, zdobędziesz świetny wpis do CV oraz dodatkowe punkty rekrutacyjne, jeżeli zechcesz kształcić się dalej na studiach doktoranckich.

Czekamy na Twoje zgłoszenie do 31 marca 2022 r.!
Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDMm7IKF8879EjUB2LdzKDYtUNUdNS0cwUk5RRFBBR0daTTdWOEdCM0MzNC4u

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1lbS2uJUg