Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Digital Justice Seminar Series z udziałem dr. Michała Kłuska

Karol Greinert - 15 Kwiecień, 2022 - 20:31

Jak wyglądałaby polityka karna oparta na danych? Czy możemy po prostu przedstawić komputerowym algorytmom dane o wysokości kar, wskaźnikach przestępczości, kosztach egzekwowania kar i otrzymać optymalną politykę karną? To niektóre z pytań, na które postara się odpowiedzieć kolejny prelegent serii seminariów Inkubatora Doskonałości Naukowej Digital Justice, dr Michał Kłusek.  
Dr Kłusek jest doktorem nauk prawnych oraz absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Karola oraz w Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute (CERGE-EI) w Pradze, a także odbył półroczny staż na Uniwersytecie Humboldta / Berlin School of Mind and Brain. Obecnie jest także członkiem zespołu Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej na stanowisku post-doc researcher.
Od 2021 roku w ramach grantu NCN SONATINA 5 realizuje projekt badawczy pt. “Uzasadnienie odmiennego karania obywateli i obcokrajowców. Perspektywa filozoficzno-prawna”, który poświęcony jest problemowi odmiennego traktowania obywateli i nieobywateli przez, zdaniem dr. Kłuska, właściwie wszystkie systemy wymiaru sprawiedliwości na świecie. Projekt porusza kwestie leżące na styku prawa karnego i kontroli migracji (tzw. krymigracji, crimmigration) oraz stawia pytanie o to, czy odmienne traktowanie nieobywateli daje się usprawiedliwić w ramach którejkolwiek z głównych filozoficznych teorii kary.  
W trakcie seminarium, odwołując się do badań z dziedziny psychologii, ekonomii, socjologii i filozofii prawa, dr Michał Kłusek przedstawi kilka poważnych problemów związanych z przewodnią wizją tematu wystąpienia. Ostatecznie, dr Kłusek stawia tezę, że samouczące się modele komputerowe mogą pomóc nam w zaprojektowaniu lepszej polityki karnej, ale ostateczny rezultat będzie znacznie mniej ekscytujący, niż można by się spodziewać. 
 
Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 13.00 na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii (sala 2.05D), a także będzie dostępne online na platformie MS Teams. 
W celu otrzymania linku do spotkania na Teams prosimy o kontakt na adres digital.justiceatuwr.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy również do dołączenia do wydarzeń na fb: https://www.facebook.com/events/294976526165441 
Media społecznościowe Inkubatora Digital Justice:  
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i  Twitter (@DigitJusticeUWr)

Załączniki: 
Image icon Plakat