Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Trzy edycje konkursu Przeglądu Sądowego wygrane przez naukowców z WPAE

Karol Greinert - 29 Kwiecień, 2022 - 10:07

W poniedziałek 25 kwietnia wręczono nagrody w XI, XII i XIII edycji organizowanego przez miesięcznik "Przegląd Sądowy" i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska konkursu na „Książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości”. W wszystkich tych edycjach główną nagrodę otrzymali pracownicy WPAE!
 Za książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w roku 2020 sąd konkursowy uznał książkę prof. UWr dr hab. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej (UWr) i Pawła Bańczyka pt. "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik". W uzasadnieniu podkreślono, że zwycięska książka dotyczy wszystkich dziedzin prawa, a ponadto w dzisiejszych czasach pytania prejudycjalne są gwarantem zachowania niezawisłości sędziowskiej.
 Tytuł książki najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w roku 2019 uzyskała publikacja dr. hab. Wojciecha Jasińskiego z UWr pt. „Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania.”.
 Książką najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w roku 2018 została natomiast publikacja dr Agnieszki Skorupki z UWr pt. "Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym".
 Ponadto wyróżnienie w XIII edycji konkursu otrzymał również nasz pracownik, prof. Robert Stefanicki za książkę pt. „Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej”.
 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
 
Więcej informacji na stronie:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ksiazki-przydatne-w-wymiarze-sprawied...

Załączniki: 
Image icon LaureaciImage icon Laureaci