Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wykład prof. UAM dr hab. Krzysztofa Mularskiego

Karol Greinert - 5 Maj, 2022 - 09:19

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wykładzie prof. UAM dr hab. Krzysztofa Mularskiego pod tytułem „Problemy wykładni i stosowania przepisów konstruujących skargę pauliańską”.
Wykład odbędzie się dnia 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 za pośrednictwem MS Teams.
Wykład będzie dostępny pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVkODUyMzItM2FjZ...