Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wybory do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2022–2024

Adam Kaczyński - 10 Maj, 2022 - 08:00

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,
w imieniu Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego ogłaszam, że głosowanie w wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2022–2024 odbędzie się w dniach 23–25 maja 2022 poprzez system USOS.
Zgodnie z obowiązującą aktualnie ordynacją wyborczą głosowanie będzie dotyczyć jedynie składu Wydziałowych Rad Doktorantów (WRD). Pozostałe funkcje i organy zostają wybrane wewnętrznie przez członków nowo utworzonych WRD (zgodnie z par. 31–33 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego; [regulamin]; [zmiana do regulaminu]).
Wszelkie instrukcje techniczne dotyczące sposobu głosowania zostaną przekazane przed rozpoczęciem wyborów, po przygotowaniu systemu do głosowania.

Zgłoszenia
Ażeby kandydować do WRD, należy przed okresem głosowania zgłosić chęć kandydowania, w innym przypadku nie będzie możliwości dołączenia do WRD w nadchodzących wyborach.

Zgłoszenia proszę wysyłać na mail: samorzad.doktorantowatuwr.edu.pl oraz daniel.kulikatuwr.edu.pl, używając swojego konta w domenie @uwr.edu.pl. WAŻNE: zgłoszenia wysłane z domen zewnętrznych (@gmail.com, @o2.pl itp.) nie będą honorowane. Proszę wiadomość zatytułować „Wybory_Nazwa_Wydziału”, a w treści – oprócz wyrażenia chęci kandydowania – należy podać:
imię i nazwisko,
rok studiów,
nazwę kierunku studiów doktoranckich lub kolegium Szkoły Doktorskiej,
przedstawienie sylwetki kandydata (do 50 słów)
.

Poprawne zgłoszenia zostaną dopisane do listy wyborczej, która będzie dostępna na stronie Samorządu Doktorantów – http://doktoranci.uni.wroc.pl/.

ZGŁOSZENIA NADSYŁAĆ MOŻNA DO DNIA 16.05.2022, DO GODZINY 12:00.

Wyniki
Komisja ogłosi wyniki wyborów na stronie Samorządu Doktorantów (http://doktoranci.uni.wroc.pl) oraz roześle wiadomości e-mail do wszystkich doktorantów do dnia 30 maja 2022 roku, do godziny 12.00.

Pozdrawiam,
Daniel Kulik
Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UWr