Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Debata z udziałem ekspertów na WPAE UWr "Jak skutecznie chronić prawo do informacji w postępowaniu sądowym?

Adam Kaczyński - 27 Maj, 2022 - 08:29

27 maja 2022 roku w godzinach 12:00 - 15:30 w sali im. Witolda Świdy (bud. D, ul. Uniwersytecka 7-10), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz organizacje pozarządowe (Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon) organizują seminarium: "Jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji?". 

Spotkanie będzie transmitowane online w kanałach Facebook i YouTube i tłumaczone na Polski Język Migowy. Linki do wydarzenia znajdują się tutaj: https://siecobywatelska.pl/jak-zapewnic-sadowa-ochrone-prawa-do-informacji/?fbclid=IwAR2LOfKKTSw8fG0I6uhOJaFBsdF20ntNpTaXErg-FEsUyBY8hsr4gfh6EIM

Nad merytoryczną stroną wydarzenia czuwa prof. UWr Michał Bernaczyk z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś do debaty eksperckiej na ten temat zaproszono znakomitych gości i ekspertów:
Redaktor Ewę Siedlecką, dziennikarkę "Tygodnika Polityka", wieloletnią dziennikarkę "Gazety Wyborczej", laureatkę licznych nagród za wybitną działalność dziennikarską. 
Profesora UŚ Krystiana Markiewicza z Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 
Profesora UWr Krzysztofa Sobieralskiego, Kierownika Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego w Instytucie Nauk Administracyjnych WPAiE UWr, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 
Marcina Wolnego, adwokata związanego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, specjalistę od ochrony praw człowieka w procesie karnym
Wojciecha Klickiego prawnika z fundacji "Panoptykon", specjalistę w tematyce uprawnień policji i służb specjalnych oraz relacji między prawami człowieka a bezpieczeństwem.

Paulę Kłucińską, prawniczkę z "Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska" specjalistkę w zakresie dostępu do informacji publicznej i litygacji w tych sprawach. 

Moderacja przypadnie prof. UWr Michałowi Bernaczykowi z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAE UWr.

Od kwietnia 2009 roku, po historycznym wyroku Wielkiej Izby w sprawie Társaság a Szabadságjogokért - przeciwko Węgrom nie możemy mieć wątpliwości, że artykuł 10 ustęp 1 EKPCz jest źródłem prawa do uzyskiwania informacji o działalności państwa. Jednocześnie 17 października 2022 upłynie 25 lat od wejścia w życie Konstytucji RP. W 1997 r., po raz pierwszy w historii polskiego konstytucjonalizmu, w naszym systemie prawnym pojawiło się prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Artykuł 61 to najbardziej kazuistyczny przepis o prawach jednostki w polskiej konstytucji. W 1997 r. Polska wyprzedziła standard europejski a także wiele ówczesnych konstytucji w zakresie swobody pozyskiwania informacji przez obywateli, dziennikarzy, naukowców i różne organizacje o charakterze public watchdogs. Dziś można jednak wyrazić wątpliwość, czy praktyka dotrzymała kroku standardowi prawnemu. W ubiegłym roku ETPCz zakomunikował polskiemu rządowi przyjęcie do rozpoznania pierwszej polskiej skargi na naruszenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności państwa (Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeciwko Polsce, skarga numer 10103/20). 27 maja 2022 r. spotykamy się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przekonani, że prawa człowieka i obywatela zależą od efektywnego, wydajnego systemu ochrony praw jednostki. Podstawowa rola przypada w tym zakresie sądom, ale i przedstawicielom "czwartej władzy" (mediom i organizacjom społecznym). Dlatego stawiamy pytanie: jak skutecznie chronić obywatelskie prawo do informacji w postępowaniu sądowym lub sądowoadministracyjnym? Serdecznie zapraszamy naszą społeczność akademicką do udziału w wydarzeniu i odszukania odpowiedzi na to pytanie.