Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: "Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne"

Karol Greinert - 19 Wrzesień, 2022 - 11:31

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: "Reglamentacja działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Uwarunkowania konstytucyjno-prawne" miejsce: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław
link do transmisji: https://youtu.be/pdYFdpy2ejU
data wydarzenia: 20 września 2022 r.  
 
W trakcie obrad poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne (w tym również te związane z respektowaniem zasad prawidłowej legislacji), dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez różnego rodzaju podmioty na rynku aptecznym z jednoczesnym podkreśleniem roli i znaczenia właściwych organów państwowych, pełniących funkcje nadzorcze i kontrolne. Analizie poddane zostaną obowiązujące regulacje prawne (tak w odniesieniu do aktów ustawowych, jak i wykonawczych) oraz praktyka (w tym orzecznictwo sądów).  Konferencja objęta została patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowane jest także wydanie monografii pokonferencyjnej obejmującej wygłoszone referaty oraz przesłane opracowania z zakresu przedmiotowej tematyki.
 
Potwierdzenie uczestnictwa: zgłoszenia będzie można dokonać drogą elektroniczną, przesyłając dane (imię, nazwisko oraz nazwę instytucji) na adres: mariusz.jablonskiatuwr.edu.pl, w terminie do 18 września 2022 r. Uczestnikom obecnym osobiście przekazany zostanie imienny certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

 link do transmisji: https://youtu.be/pdYFdpy2ejU