Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Po krótkiej przerwie wakacyjnej Digital Justice Center zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital JusticeSeminar Series.

Adam Kaczyński - 5 Październik, 2022 - 06:17


Po krótkiej przerwie wakacyjnej Digital Justice Center zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital JusticeSeminar Series. Tym razem naszym gościem będzie prof. Edoardo David Martino z Uniwersytetu w Amsterdamie. 

Stablecoins to kryptoaktywa, które mają utrzymywać stabilną wartość poprzez związek z innymi dobrami materialnymi lub aktywami finansowymi. Cieszą się one zainteresowaniem zwłaszcza w kontekście tworzenia nowych form pieniądza w obrocie prywatnym. 
Z prawnego punktu widzenia większość rozważań jak dotąd obracała się wokół dwóch głównych kwestii. Z jednej strony zwraca się uwagę na potencjalnie destrukcyjny wpływ na infrastrukturę płatniczą i politykę pieniężną. Z drugiej strony pojawia się potrzeba ochrony inwestorów i społeczeństwa przed potencjalnymi nadużyciami dostawców stablecoinów. Poważny problem stanowi również stabilność finansowa, choć do tej pory pozostawała na marginesie toczącej się debaty. 
W swoim wykładzie prof. Martino wykaże, że zapewnienie stabilności finansowej jest bezpośrednim celem obowiązujących norm prawnych. Podczas seminarium przeanalizuje również aktualną propozycję rozporządzenia UE w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA), a także omówi ryzyko płynności nieodłącznie związane ze stablecoinami oraz jak ryzyko to jest powiązane z ramami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do tych kryptoaktywów. 

Edoardo D. Martino jest profesorem prawa i finansów na Uniwersytecie w Amsterdamie (UvA), pełni również funkcję Research Associate w Europejskim Instytucie Bankowości (EBI). 
Prof. Martino posiada tytuł doktora prawa i ekonomii, który zdobył na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie (EUR), tytuł LL.M. European Master in Law and Economics – EMLE (z wyróżnieniem) oraz magistra prawa z University of Florence (summa cum laude). Odbył staże badawcze na kilku uniwersytetach, takich jak Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet Boloński. 
Prof. Martino angażuje się w działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie prawa i finansów. Jego badania koncentrują się na regulacjach finansowych, ładzie korporacyjnym i blockchain-ach. W tym obszarze tematycznym posiada publikacje w takich wydawnictwach jak Routledge i Edward Elgar, a także artykuły w czasopismach takich jak European Business Organization Law Review (EBOR), Journal of Corporate Law Studies (JCLS) oraz European Company and Financial Law Review (ECFR). Publikuje też na łamach m.in. Oxford Business Law Blog (OBLB) i Columbia Blue Sky Blog. 

Wydarzenie odbędzie się 11 października 2022 r. o godzinie 15.00 na platformie MS Teams.  
Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1664811449081?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d 

Zapraszamy także do dołączenia do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/476417337758762 

Media społecznościowe IDN Digital Justice:   
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i   
Twitter (@DigitJusticeUWr)