Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja jubileuszowa Profesora Krystiana Complaka - „Konstytucja w XXI wieku”

Adam Kaczyński - 8 Listopad, 2022 - 05:56
Katedra Prawa Konstytucyjnego ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. „Konstytucja w XXI wieku”, organizowaną z okazji jubileuszu pracy zawodowej Profesora Krystiana Complaka, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Konferencja będzie połączona z wręczeniem Profesorowi księgi jubileuszowej stanowiącej zbiór jego wybranych publikacji naukowych. 
Honorowy patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki. 
Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej rozpocznie się o godz. 11.00 w budynku A, w sali 119, przy ulicy Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu. Od godz. 12.00 została zaplanowana część merytoryczna konferencji. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym doniosłym wydarzeniu mając nadzieję, że będzie się ono cieszyć dużym zainteresowaniem i stanowić okazję do wyrażenia wdzięczności i uznania dla Szanownego Jubilata!