Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

UWr podpisał porozumienie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie

Adam Kaczyński - 8 Grudzień, 2022 - 11:49
Uniwersytet Wrocławski nawiązał współpracę edukacyjną, naukową oraz organizacyjną z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 7 grudnia 2022 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie. Porozumienie zostało podpisane przez prof. Łukasza Machaja – Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Macieja Biernata – Prezesa zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W spotkaniu które odbyło się w Sali Senatu UWr oprócz osób podpisujących dokument wzięli udział prof. Jacek Przygodzki – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Aleksandra Grynkiewicz – Dyrektor Centrum Edukacji i Szkoleń PWPW, Michał Krupa – Dyrektor Biura Strategii i Zarządzania Projektami PWPW oraz dr Rafał Cieśla z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. 

Porozumienie dotyczy współpracy, która obejmie m.in. prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie sposobów zabezpieczania i weryfikacji autentyczności dokumentów i banknotów w szczególności w ramach kwartalnika „Człowiek i Dokumenty” wydawanego przez PWPW, współorganizowanie konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych dotyczących sposobów zabezpieczania i weryfikacji autentyczności dokumentów oraz fałszerstw, jak również współpracę wydawniczą. Osobami wyznaczonymi do koordynacji działań w ramach porozumienia zostały, ze strony PWPW Aleksandra Grynkiewicz oraz ze strony UWr dr Rafał Cieśla. 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest jedną z najnowocześniejszych firm w sektorze security printing, zarówno w Polsce jak i na świecie. PWPW od ponad stu lat realizuje projekty mające strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli. Obecnie wytwarza najwyższej jakości dokumenty zabezpieczone. Jest również dostawcą wysokospecjalistycznych rozwiązań informatycznych do obsługi dokumentów. Wytwórnia produkuje druki zabezpieczone, takie jak banknoty, paszporty, wizy, znaczki, banderole akcyzowe, a także tachografy cyfrowe, karty ID oraz systemy IT służące do obsługi dokumentów identyfikacyjnych. Pełniąc rolę wyłącznego dostawcy druków zabezpieczonych dla państwa polskiego, stanowi jeden z filarów jego bezpieczeństwa. Warto dodać, że z każdym rokiem z produktów PWPW korzysta coraz więcej obywateli państw na całym świecie. Wytwórnia jest obecna na rynkach Ameryki Południowej i Środkowej, w Europie, Afryce oraz Azji.


fot. Paweł Piotrowski

fot. Paweł Piotrowski

fot. Paweł Piotrowski