Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Język obcy dla prawników - WYNIKI REKRUTACJI na kursy w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych 2022/23 i DODATKOWY TERMIN TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH

dr Agnieszka Malicka - 8 Grudzień, 2022 - 22:44

Wszystkie osoby, które otrzymały wystarczającą liczbę punktów uprawniająca do rozpoczęcia kursów w semestrze letnim 2022/23 otrzymały odpowiednią informację na swoją skrzynkę mailową. 

Te osoby, które nie otrzymały maila nie uzyskały wymaganej liczby pubktów na teście kwalifikacyjnym. 
 

Możliwe jest jeszcze przystąpienie do testów kwalifikacyjnych z języka NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO  w terminie dodatkowym, tj. 23.02.2023 o godz. 17.30 (na platformie Teams z wykorzystaniem formularzy Forms) 
Zgłoszenia można przesyłać do 23.02.2023 (do godz. 12.00) przez formularz: https://forms.office.com/e/6rsqAsi0An 
 
 

Informacje o kursach znajdują się na stronie PNPJO: Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (uni.wroc.pl)
 
Dodatkowych informacji o kursach i testach udziela kierownik Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych - dr Agnieszka Malicka  w godzinach konsultacji (informacja o terminach konsultacji znajduje się na stronie pracownika) 
 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w kursach!

INFORMACJA O REKRUTACJI NA KURSY 2022/23
Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych organizuje dla studentów prawa (studia stacjonarne i wieczorowe) z lat I -  IV  intensywne kursy języka obcego dla prawników. 
 

Kursy rozpoczynają się w semestrze letnim 2022/23 i trwają 3 semestry (łącznie 180 godz. zajęć) 
DO WYBORU: PRAWNICZY  JĘZYK  ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI lub HISZPAŃSKI 

 
Udział w kursach jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO.
 
Kursy prawniczego języka obcego prowadzone w PNPJO przygotowują do podjęcia nauki w działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii szkołach prawa obcego (Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego – informacje o aktualnej ofercie szkół prawa obcego: https://prawo.uni.wroc.pl/szkoly-prawa-obcego) oraz do wyjazdów na studia na zagranicznych uniwersytetach i do odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (zaświadczenie o udziale w kursach w PNPJO stanowi także potwierdzenie znajomości języka niezbędne w procesie rekrutacji w ramach programu ERASMUS+),  udziału w studenckich konferencjach międzynarodowych oraz symulacjach rozpraw sądowych, a także praktyk w krajowych w kancelariach obsługujących podmioty zagraniczne.
 
Udział w kursach to nie tylko nauka terminologii prawniczej z wybranego języka obcego, ale także możliwość poznania podstaw zagranicznych systemów prawnych i spotkań z prawnikami z innych państw.
 

Zatem, jeżeli jesteś studentem dziennych lub wieczorowych studiów prawa i planujesz wyjazd na studia lub praktyki za granicę, udział w międzynarodowej konferencji studenckiej, albo marzysz o pracy w międzynarodowej korporacji, banku, kancelarii obsługującej zagranicznych klientów lub w instytucjach UE  - pomyśl już dzisiaj o swojej przyszłej karierze i przygotuj się do oczekiwań rynku pracy! Zgłoś się na kurs specjalistycznego języka obcego dla prawników w PNPJO!

 
 Rekrutacja na kursy odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych z ogólnej znajomości wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski i hiszpański). 
 
Test kwalifikacyjny odbędzie się 18.01.2023r. (środa) o godz. 17.30 z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams oraz Forms.  
 
Wszyscy studenci, którzy w terminie do 17.01.2023r. (do godz. 19.30) prześlą formularz  zgłoszeniowy otrzymają 17.01.2023r. (po godz. 21) drogą mailową szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych.
 
 

Zgłoszenie na test kwalifikacyjny proszę przesłać za pomocą formularza najpóźniej do 17.01.2023r. 
 
Link do formularza: https://forms.office.com/e/4UWMN0if9y  

 

 
Informacje o kursach znajdują się na stronie PNPJO: Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (uni.wroc.pl)
 
Dodatkowych informacji o kursach i testach udziela kierownik Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych - dr Agnieszka Malicka  w godzinach konsultacji (informacja o terminach konsultacji znajduje się na stronie pracownika) 
 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w kursach!
 
 

Załączniki: 
Image icon KURSY_23_plakat