Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

W dniu 2 grudnia w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza połączona z seminarium naukowym nt. „Rządy prawa jako wartość uniwersalna”.

Adam Kaczyński - 12 Grudzień, 2022 - 09:55
W dniu 2 grudnia w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza połączona z seminarium naukowym nt. „Rządy prawa jako wartość uniwersalna”.

W pierwszej kolejności pełne uznania i ciepłe słowa o Jubilacie przedstawili Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Robert Olkiewicz oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr

Laudację w sposób uroczysty, ale nie pozbawiony elementów humorystycznych, wygłosił dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr, który w 2016 r. objął po Profesorze Wójtowiczu kierownictwo Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na WPAE na Uniwersytecie Wrocławskim.

Profesor Kozłowski wręczył też Jubilatowi Księgę pod swoją redakcją pt. „Rządy prawa jako wartość uniwersalna: księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza”. Tytuł dzieła pozwala w sposób harmonijny zespolić poszczególne elementy dorobku naukowego Jubilata z podstawowymi dziedzinami jego specjalizacji, czyli z prawem konstytucyjnym, prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Pełen tekst Księgi dostępny jest tutaj.

Następnie głos zabrali Goście. Dziekan Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Zbigniew Witkowski wręczył Jubilatowi upominki oraz medal. Profesor Monika Florczak-Wątor odczytała list w imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Dr Justyna Bazylińska-Nagler podziękowała Profesorowi w imieniu uczniów i współpracowników z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr.

W końcu głos zabrał Jubilat, który we wzruszającym wystąpieniu przedstawił swoją drogę naukową, wymieniając przy okazji z imienia niemal wszystkich zebranych w Oratorium gości.

W dalszej kolejności, dzięki uprzejmości Pana Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego prof. Krystiana Kiełba oraz Pana Dziekana Wydziału Instrumentalnego tej uczelni prof. Piotra Rojka, wystąpił kwartet smyczkowy Wroclavia Quartet z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w składzie:
Katarzyna Schulz – skrzypce (I nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie "Talenty skrzypcowe 2021)
Anna Gruszczyńska – skrzypce,
Barbara Olearczyk – altówka,
Anna Wąsik – wiolonczela
Repertuar objął:
  • W. A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik – cz. 1 Allegro
  • B. Thiele, G. D. Weiss – What a Wonderful World
  • J. S. Bach – Aria na strunie G
  • C. Gardel – Por una Cabeza
  • W. Kazanecki – Walc Barbary z filmu Noce i Dnie
  • A. Vivaldi – Wiosna (fragm.)
  • J. Gade – Jealousy
Po muzycznej przerwie odbyło się pasjonujące seminarium naukowe pt. „Rządy prawa jako wartość uniwersalna”. Obrady moderował prof. dr hab. Stanisław Biernat, a referaty wygłosili:
  • dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: „Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – kilka refleksji w przededniu 30-lecia jej ratyfikacji przez Polskę”
  • dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ, pierwszy rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej: „Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej a praworządność”
  • prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Uniwersytet Łódzki: „Gra w wyroki nieistniejące”.
Uroczystość zakończyła się gratulacjami oraz zbiorowymi zdjęciami.