Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Digital Justice Center ma przyjemność zaprosić na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Gościem kolejnego spotkania, które odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 17:00 ...

Adam Kaczyński - 3 Marzec, 2023 - 23:03

Digital Justice Center ma przyjemność zaprosić na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Gościem kolejnego spotkania, które odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 17:00, będzie Raphael Oidtmann z Mannheim Law School i Instytutu Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego Maxa Plancka.  

Żyjemy w czasach fake newsów i deepfake’ów- zjawisk, które przysparzają coraz więcej trudności również w kontekście dokumentowania i ścigania zbrodni międzynarodowych. Ostatnio było to możliwe do zaobserwowania w kontekście wojny w Ukrainie, gdzie materiały wywiadowcze typu open-source (OSINT) okazały się mieć kluczowe znaczenie w kontekście ujawniania domniemanych zbrodni wojennych i naruszeń praw człowieka. Chociaż ogólne znaczenie materiałów OSINT - wzmocnione przez pracę takich organizacji jak Bellingcat czy Forensic Architecture - ogromnie wzrosło, pewne kwestie prawne pozostają nierozstrzygnięte. Niejasne jest, kiedy takie materiały cyfrowe mogą być dopuszczone jako dowody w postępowaniach międzynarodowych, jakie standardy dowodowe i kontroli nad nimi są stosowane oraz kto jest powołany do oceny ważności i wiarygodności przekazywanych materiałów. Celem kolejnego spotkania Centrum Digital Justice będzie próba udzielenia odpowiedzi na te i inne, powiązane z sobą pytania oraz analiza zarówno przyszłego potencjału, jak i ewentualnych niedoskonałości wykorzystania dowodów opartych na OSINT w międzynarodowych postępowaniach karnych. 

 

Raphael pracuje jako doradca parlamentarny i prawny w Landtagu Hesji, a ponadtojest wykładowcą w Mannheim Law School, pełni funkcję Associate Researcher w Instytucie Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego Maxa Plancka oraz global fellow w Watson Institute for International and Public Affairs na Brown University. Wcześniej był doradcą naukowym dyrektora wykonawczego Instytutu Badań nad Pokojem we Frankfurcie (PRIF) oraz wykładał na uniwersytetach w Mannheim i Moguncji. Obecnie odbywa eksternistyczne studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Niedawno Raphael został wpisany na listę ekspertów Międzynarodowego Trybunału Karnego i odbywał konsultacje z Nadzwyczajnymi Izbami Sądów Kambodży (ECCC). W ramach programu "re:constitute", bada również pojęcie bezkarności i pracuje nad jego prawną konceptualizacją w kontekście zaangażowania UE w wojnę w Ukrainie.  

Spotkanie odbędzie w formie zdalnej przez MS Teams.
Po więcej szczegółów zapraszamy do dołączenia do strony wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/1343389106234200/ 

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1677493812012?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d 

Media społecznościowe Inkubatora Digital Justice:   
Facebook (@DigitalJusticeUWr)
Twitter (@DigitJusticeUWr)