Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

konkurs na czteroletnie stypendium doktorskie w ramach projektu badawczego pt. "Wirtualna Sprawiedliwość. Postępowania zdalne przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym - zagrożenie czy szansa?"

Karol Greinert - 14 Czerwiec, 2023 - 07:49

Ogłasza się konkurs na czteroletnie stypendium doktorskie w ramach projektu badawczego pt. "Wirtualna Sprawiedliwość. Postępowania zdalne przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym - zagrożenie czy szansa?" realizowanego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice; kierownik: dr hab. Karolina Kremens, LL.M..