Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA ZUAP

Karol Greinert - 6 Listopad, 2023 - 07:45

Zakład Ustroju Administracji Publicznej zaprasza do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Zrównoważony system energetyczny na rzecz powstrzymania kryzysu klimatycznego zaplanowanej na 23 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w formule on-line (via Teams).
 
Już po raz piąty Zakład Ustroju Administracji Publicznej Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ma przyjemność organizować interdyscyplinarną debatę wokół problematyki szeroko rozumianej transformacji klimatyczno-energetycznej. Wyzwania wynikające z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i przyjętego celu dążenia do neutralności klimatycznej zobowiązują do przeprowadzenia głębokich zmian przede wszystkim w sektorze energetycznym, który jest największym emitentem gazów cieplarnianych. W tym roku koncentrujemy się na problematyce transformacji sektora energetycznego do funkcjonowania w modelu zgodnym z koncepcją zrównoważonego rozwoju, wskutek których działań możliwe jest powstrzymanie kryzysu klimatycznego.
 
Konferencja organizowana jest co roku w formule interdyscyplinarnej z udziałem naukowców i ekspertów branży, co pozwala na wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań łączących wiedzę z dobrymi praktykami biznesowymi.
 
Kluczowe zagadnienia tegorocznej konferencji:
kryzys klimatyczny wobec tezy o antropogenicznym globalnym ociepleniu;
ochrona klimatu – ryzyka, instrumenty ochrony, odpowiedzialność klimatyczna;
wpływ zmian klimatu na transformację sektora energetycznego;
koncepcja zrównoważonego rozwoju a zrównoważony system energetyczny – czynniki ograniczające zieloną transformację i wyzwania;
ESG – ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny;
inwestycje w odnawialne źródła energii a adaptacja i łagodzenie zmian klimatycznych. 
Szczegółowe informacje na stronie na Facebook'u
Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o przesłanie do dnia 21 listopada 2023 r. zgłoszenia chęci wzięcia udziału w wydarzeniu na adres mailowy: konferencja_klimatyczno-energetyczna@prawo.uni.wroc.pl
 
Zapraszają w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Renata Kusiak-Winter i mgr Aleksandra Pinkas

Załączniki: 
PDF icon Agenda.pdf