Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Erasmus+ rekrutacja 2024

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 12 luty, 2024 - 20:24

Przypominamy i zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ 

Na podstawie zarządzenia 16/2023 Dziekana WPAE uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w piątek, 23 lutego 2024 r. w gabinecie 219A  (stacjonarnie). Początek rozmów: godz. 9:00. Harmonogram rozmów zostanie podany do wiadomości 21 lutego 2024.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Obsługi Studenta do 15 lutego 2024 r. w białej papierowej teczce:

Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów      
List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu
wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) do każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni.
zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy,
albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
CV (tabelaryczne)
Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności)
Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej
Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (fakultatywnie).

Papierową teczkę proszę opisać wg wzoru: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz państwo uczelni pierwszego wyboru (np. Janina Kowalska, Prawo III, Austria; Karol Nowak, Administracja (I) II rok, Litwa).

Lista uczelni partnerskich jest dostępna pod adresem: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia

Zachęcając do udziału, pozdrawiam

Bartłomiej Krzan
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
Wydziałowy koordynator programu ERASMUS+