Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Digital Justice Seminar Series: JuDDGES: przekraczanie granic sztucznej inteligencji w prawie - nowa era badań decyzji sądowych

Karol Greinert - 21 luty, 2024 - 18:11

Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice serdecznie zaprasza na następne spotkanie z serii Digital Justice Seminar Series. Tym razem dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz, profesor Politechniki Wrocławskiej opowie o projekcie JuDDGES, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr rejestracyjny: 2022/04/Y/ST6/00183).

Celem projektu JuDDGES jest zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki badacze prawa mogą analizować orzecznictwo sądowe. Wykorzystując najnowsze technologie przetwarzania języka naturalnego i metody Human-In-The-Loop, JuDDGES ma na celu przełamanie barier związanych z zasobami, językiem oraz formatem danych, które obecnie ograniczają badania w dziedzinie prawa. Projekt umożliwi tworzenie, dzielenie się i wykorzystywanie meta-annotowanych zbiorów danych z orzeczeń sądowych z różnych jurysdykcji, takich jak Polska,  Anglia i Walia, otwierając nowe możliwości dla badaczy prawa do testowania teorii i rozwiązywania praktycznych problemów sądownictwa. Poprzez promowanie zasad Open Science, JuDDGES ma szansę znacząco przyczynić się do postępu w badaniach prawnych, umożliwiając lepsze zrozumienie procesów decyzyjnych sądów i wspierając rozwój praktyk prawnych opartych na danych. Projekt ten stanowi ważny krok w kierunku bardziej otwartych, dostępnych i transparentnych badań w dziedzinie prawa, umacniając jego rolę w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz, prof. Uczelni, jest kierownikiem Katedry Sztucznej Inteligencji na Politechnice Wrocławskiej. Jest uznawanym ekspertem w dziedzinie informatyki, specjalizującym się w sztucznej inteligencji. Doktorat z informatyki obronił w 2012 roku na PWr, a w 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z informatyki technicznej i telekomunikacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 publikacji, w tym połowę w prestiżowych czasopismach z wysokim wskaźnikiem wpływu, takich jak Nature Human Behaviour, Information Fusion, Journal of Machine Learning Research, Information Sciences i Neurocomputing, a także udział w wiodących międzynarodowych konferencjach (np. NeurIPS, ACL, ECML PKDD).

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.
Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 roku o godzinie 15.00 w Sali 2.02D na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii oraz online na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo...