Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

II rok WSP - Prawo cywilne - część ogólna i zobowiązania - egzamin

dr Katarzyna Górska - 27 luty, 2024 - 08:03

Egazmin z Prawa cywilnego - część ogólna i zobowiązania dla II roku WSP w roku akademickim 2023/2024 będzie się składał z dwóch części.

Część pierwsza : TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU
Część druga      : KAZUS 

W trakcie egzaminu, w części kazusowej, możliwe jest korzystanie z aktów prawnych (w wersji papierowej, nie elektronicznej). 

Zakres zagadnień egzaminacyjnych jest podany w sylabusie przedmiotu, dostępnym na stronie Wydziału. 

Dla celów ilustracyjnych załączam materiały obejmujące test oraz kazus wraz z rozwiązanimi, będące przedmiotem egzaminu końcowego z przedmiotu Prawo cywilne - część ogólna i zobowiązania w 2023 r.  Materiały te mają charakter wyłącznie poglądowy, co oznacza, że w roku 2024  zarówno pytania, jak i kazus będą miały inną treść. Zmianie może ulec również ilość pytań testowych i kazusowych.