Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pro publico bono – idee i działalność

inż. Jarosław Krawczyszyn - 17 Kwiecień, 2015 - 07:34

Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu, organizowana przez Instytut Historii Państwa i Prawa i Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych

16.-17.04.2015 r., Polanica Zdrój

 

16 kwietnia 2015 r.

Otwarcie konferencji przez dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa dr. hab. Mariana Józefa Ptaka, prof. nadzw. UWr i kierownika Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych prof. zw. dr. hab. Marka Maciejewskiego.

 1. Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz (UWr), Opieka polis ateńskiej nad sierotami wojennymi.
 2. Dr Tomasz Scheffler (UWr), Protagoras z Abdery o człowieku i obywatelu.
 3. Dr Dobromiła Nowicka (UWr), Delatores pro publico bono? Kilka słów o donosicielach w prawie rzymskim.
 4. Prof. dr hab. Lech Dubel (UMCS), dr hab. Małgorzata Łuszczyńska (UMCS), Średniowieczne źródła współczesnych koncepcji dobra wspólnego.
 5. Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr, Uczeni prawnicy średniowiecza a charakter prawotwórstwa Europy kontynentalnej.
 6. Dr hab. Marian J. Ptak, prof. nadzw. UWr, Dobro publiczne w dokumentach śląskich do połowy XIV wieku.
 7. Dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw. UWr, Idea J. Długosza.
 8. Dr Paweł Wiązek (UWr), Zakat al-fitr, jako świadczenie dobroczynne w prawie islamu.

Przerwa kawowa

 1. Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (UWr), Ród Frei von Dehrn/Dern - wolne rycerstwo Rzeszy? Urzędnicy hrabiów von Nassau? Mordercy?
 2. Dr Tomasz Dolata (UWr), Aktywność dobroczynna "króla adwokatury" Włodzimierza Spasowicza.
 3. Dr Jacek Przygodzki (UWr), Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej jako przykład działalności pro publico bono.
 4. Dr hab. Józef Koredczuk, prof. nadzw. UWr, Pro publico bono w stosunkach Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej.
 5. Dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. UWr, mgr Mateusz Kępa, Polskie duchowieństwo katolickie wobec systemów totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego kardynała Adama Stefana Sapiehy 1926-1939.
 6. Dr Marek Podkowski (UWr), Ks. Wacław Bliziński - wielki społecznik, organizator i wychowawca.
 7. Dr Andrzej Pasek (UWr), Kodyfikacja prawa w Drugiej Rzeczypospolitej jako działalność pro publico bono.
 8. Prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski (UWr), dr hab. Łukasz Machaj, prof. nadzw. UWr, Idee jedności europejskiej w polskiej myśli politycznej okresu Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej.

Dyskusja nad wygłoszonymi referatami.

 

17 kwietnia 2015 r.

 1. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ), Dwie koncepcje dobra wspólnego w recepcji późnośredniowiecznej.
 2. Dr Piotr Szymaniec (PWSZ AS Wałbrzych), Kilka uwag o polskiej myśli prawniczej I połowy XIX wieku.
 3. Mgr Adam Plichta (UWr), Dobro wspólne w koncepcji Mirosława Dzielskiego.
 4. Mgr Paweł Fiktus (UWr), Działalność pro publico bono Jana Olszewskiego do 1989 r.
 5. Dr Ewa Kozerska (UO), Dobro wspólne w nauczaniu Benedykta XVI.
 6. Mgr Marcin Kusaj (UWr), Bezpłatne armie obywatelskie w myśli teoretyków państwa i prawa na przestrzeni wieków. 

Dyskusja nad wygłoszonymi referatami i zamknięcie konferencji.