Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim wysoko w rankingu DGP

inż. Jarosław Krawczyszyn - 29 Czerwiec, 2015 - 08:30

Mamy najlepszych profesorów prawa w Polsce! Tak wynika z IX Rankingu Wydziałów Prawa, który opublikował 26 czerwca 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr zdobył w nim najwięcej punktów w porównaniu z innymi uczelniami właśnie w kategorii kadra.

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  uplasował się na 4. miejscu, łącznie zdobył 92 punkty, do trzeciego miejsca zabrakło zaledwie 1,75 pkt. Jurorzy najbardziej docenili kadrę Wydziału, przyznając aż 32,5 pkt na 35 możliwych do zdobycia.

W tej kategorii brana była pod uwagę m.in. liczba pracowników naukowych Wydziału, liczba profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach, liczba doktorów prawa i nauk pomocniczych, liczba nowo zatrudnionych pracowników od 2012 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych, liczba wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2014–2015 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych i liczba osiągniętych od 2012 r. przez pracowników Wydziału stopni doktora habilitowanego i tytułów profesora.

 

W tym roku w rankingu maksymalnie można było uzyskać łącznie 111 pkt, w tym: 35 pkt za kadrę naukową, 52 pkt za jakość i warunki kształcenia oraz 15 pkt za wymogi, stawiane studentom i jakość absolwentów. Dodatkowo przyznano punkty za zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze – lider otrzymał 9 punktów, a pozostałe wydziały – coraz niższą liczbę punktów.

Zwycięzcą w kategorii uczelni publicznych został, podobnie jak w kilku ubiegłych latach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacja o rankingu dostępna jest na stronie DGP. http://g3.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2229000/2229028-dgp-2015-06-26-ix-ranking-wydzialow-prawa.pdf