Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja o konferencji studenckiej współorganiozwanej przez SKN Prawa Biomedycznego

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 13 Styczeń, 2016 - 08:27

Szanowni Państwo,

Przekazuję do Państwa wiadomości następujące ogłoszenie:

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Goryl", Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Kostka" oraz Studenckie Koło NaukowenPrawa Biomedycznego działające przy Uniwersytecie Wrocławskim mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Ogólnopolską Studencką Konferencję Nauk o Człowieku "W pierścieniu miłości", która odbędzie się w dniach 11-13 marca 2016 r. we Wrocławiu.
Cykliczne konferencje mają na celu interdyscyplinarne przedstawienie różnych aspektów ludzkiego życia. Pierwsza edycja dotyczyła ogólnie pojmowanej problematyki śmierci, druga – tegoroczna – obraca się wokół tematu miłości i różnych jej rodzajów. Miłość przyjacielska, partnerska, fizyczna, macierzyńska... Zamierzamy ukazać i przeanalizować wszystkie oblicza tego zjawiska. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów kierunków: biologicznych, chemicznych, psychologicznych, socjologicznych, medycznych, prawniczych (przykładowe zagadnienia poruszane przez prelegentów: prawne podejście do zagadnień związanych z biologicznym funkcjonowaniem człowieka i z szeroko pojętą „miłością” (nie tylko męsko-damską), np. kazirodztwo, gwałt, eutanazja, aborcja) oraz archeologicznych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I, II i III stopnia do wzięcia czynnego udziału w sesjach referatowych i sesji posterowej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa 22 stycznia.

Link do formularza zgłoszeniowego i szczegółów dotyczących konferencji:

https://www.facebook.com/wpierscieniumilosci/?fref=ts

Opiekun SKN Prawa Biomedycznego

Agata Wnukiewicz-Kozłowska