Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Podsumowanie realizacji międzynarodowego projektu badawczego

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 19 Maj, 2016 - 10:29

Podsumowanie międzynarodowego projektu badawczego „Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w Prawie Unii Europejskiej i w prawach krajowych wobec rozwoju nowych technologii”

 

Szanowni Państwo,

 

Mam przyjemność poinformować o zakończeniu międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Harmonia) „Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w Prawie Unii Europejskiej i w prawach krajowych wobec rozwoju nowych technologii” (Product liability rules in EU law and in national laws and the development of new technologies), nr 2013/08/M/HS5/00386.

 

Projekt realizowany był w latach 2013-2016 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyznana kwota finansowania to 351.000 zł. Wykonawcami projektu byli: Prof. Michael Green (Wake Forest University School of Law, USA), Prof. dr hab. Piotr Machnikowski (Uniwersytet Wrocławski), mgr Nina Baranowska (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Dr. Peter Møgelvang-Hansen (Copenhagen Business School, Dania), Prof. Gert Straetmans (University of Antwerp, Belgia), Prof. Dr. Reiner Schulze (University of Munster, Niemcy), Prof. Dr. Giovanni Comande (Scuola Superiore Sant’Anna, Włochy), Prof. Dr. Jean-Sébastien Borghetti (Universite Pantheon-Assas, Paris II, Francja), Prof. Dr. Bénédict Winiger (University of Geneva, Szwajcaria), Prof. Miquel Martin-Casals (University of Girona, Hiszpania), Prof. Ken Oliphant (Institute of European Tort Law, Austria), Prof. Dr. Lubos Tichy (Charles Univeristy in Prague, Czechy), Prof. Dr. Johann Neethling (University of the Free State, Republika Południowej Afryki), Prof. Dr. Michael Faure (Maastricht University, Holandia), Prof. Dr. Ulrich Magnus (University of Hamburg, Niemcy), Prof. Marie-Eve Arbour (Université Laval, Kanada) Prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański), Dr. Duncan Fairgrieve (British Institute of International and Comparative Law, Wielka Brytania), Prof. Dr. Israel Gilead (Sha’arei Mishpat, Izrael), Prof. Dr. Bernhard Alexander Koch (University of Innsbruck, Austria), Prof. Dr. Bjarte Askeland (University of Bergen, Norwegia), Prof. Dr. Anne Lucienne Maria Keirse (University of Utrecht, Holandia).

 

W toku realizacji projektu zbadano stan prawa kilkunastu państw europejskich i pozaeuropejskich w dziedzinie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wadliwe produkty. Zbadano w szczególności, na ile obowiązujące regulacje prawne są w stanie objąć ochroną podmioty, które poniosły szkody w związku z funkcjonowaniem niektórych nowych technologii (Internetu Przedmiotów, drukowania przestrzennego, medycyny regeneracyjnej itp.).

 

Wyniki badań zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji "30 Years of European Product Liability Law", która odbyła się 15 października 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Streszczenie wyników projektu zamieszczone zostało na stronie osobistej prof. Piotra Machnikowskiego.

 

Materialnym efektem realizacji projektu jest publikacja w języku angielskim w formie książkowej: P. Machnikowski (red.), European Product Liability: An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies (Intersentia, Cambridge-Portland-Antwerp). Termin wydania: czerwiec 2016 r.