Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konkurs grantów badawczych dla doktorantów i młodych doktorów.

mgr inż. Roman Haligowski - 18 Wrzesień, 2018 - 11:21

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zaprasza doktorantów i młodych doktorów do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji MNISW na zadania służące rozwojowi młodych naukowców.

Maksymalna wysokość finansowania projektów w roku 2018 wynosi:
– w przypadku doktorantów: 10 000,00 zł,
– w przypadku młodych doktorów: 17 000,00 zł.

Granty realizujemy w terminie do 30 kwietnia 2019 r. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia grantu.
W konkursie grantów mogą wziąć udział jedynie doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski oraz młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35 roku życia (decyduje rok urodzenia).

Wnioski o przyznanie grantów badawczych należy składać w terminie do 3 października 2018 r., w pokoju 14, budynek A (Sekcja Finansowa).
Wszelkich informacji na temat konkursu oraz przygotowania wniosku udziela Pani Marta Barszczewska, pokój 14, budynek A, e-mail: marta.barszczewskaatuwr.edu.pl,  tel: 71 375-29-20.