Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja Naukowa w Karpaczu. Polityczność nauki i praktyki prawniczej. Zaproszenie i program

dr Jakub Łakomy - 16 Wrzesień, 2019 - 20:41

Szanowni Państwo,

Katedra Teorii i Filozofii Prawa serdecznie zaprasza na:
Ogólnopolską konferencję naukową

"Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Polityczność nauki i praktyki prawniczej"

Konferencja odbędzie się w dniach 22 - 25 września w Karpaczu.

W załączniku do niniejszego ogłoszenia znajduje się program Konferencji, a poniżej - podstawowe informacje:

Tytuł konferencji stanowi nawiązanie do XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, który pod hasłem "Prawo – polityka – sfera publiczna" odbył się w dniach 18–21 września 2016 r. we Wrocławiu. W trakcie tej konferencji rozważaliśmy, jakie istotne wyzwania dla teorii prawa niesie ze sobą włączanie do dyskursu teoretycznoprawnego wątków związanych z problematyką polityki i polityczności. Celem naszej konferencji jest kontynuowanie wielu niezamkniętych dyskusji, które toczyły się w trakcie poprzednich Zjazdów, a także otwieranie nowych horyzontów badawczych. W naszym zamierzeniu, wybrany tytuł "Polityczność" oznacza propozycję, aby głównym przedmiotem debaty uczynić zarówno polityczne uwikłania (czy też brak uwikłań) samego prawa, jak i nauki prawa.
 

Prof. dr hab. Andrzej Bator
Kierownik naukowy konferencji

mgr Jakub Łakomy
Sekretarz konferencji