Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenia, komunikaty, zalecenia Rektora UWr oraz Dziekana WPAE UWr w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych, wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego i naszego Wydziału w związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi ...

Adam Kaczyński - 22 Marzec, 2020 - 07:19
Zarządzenia  Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (w zał.)

KOMUNIKAT Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
--
Zasady organizacji pracy i funkcjonowania  Biura Obsługi Studentów oraz Dziekanatu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  w roku akademickim 2020/21   w celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2


Instrukcja postępowania dla studentów / doktorantów/ słuchaczy i pracowników   oraz zmiany organizacji pracy jednostek  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania  Sekretariatu Dziekana / Sekretariatów instytutów i katedr na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2020/21  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania  Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  w roku akademickim 2020/21  w celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania  Sekcji Pomocy Materialnej   na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  w roku akademickim 2020/21 w celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania  Biblioteki oraz Wypożyczalni    na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  w roku akademickim 2020/21  w celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania  Sekcji Finansowej  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w roku akademickim 2020/21  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2

Wewnętrzna procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19  u pracownika lub studenta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2020 r. 
 w sprawie niektórych wewnętrznych procedur  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w roku akademickim 2020-2021  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) 

--
Komunikat Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  z dnia 29 września 2020 r. dotyczący zdalnych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora,  posiedzeń komisji habilitacyjnych, obron prac dyplomowych
--
Komunikat Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  z dnia 1 czerwca 2020 r. dotyczący zdalnych posiedzeń komisji habilitacyjnych 
--
KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 października 2020 r. dotyczący wprowadzenia tymczasowej procedury postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (w załączeniu)
--
KOMUNIKATY GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Koronawirus-Komunikaty-i-Zalecenia
 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 WŚRÓD CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI UWR

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dalszych szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2

Wybrane rozporządzenia oraz zalecenia GIS