Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenia, komunikaty, zalecenia Rektora UWr oraz Dziekana WPAE UWr w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych, wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego i naszego Wydziału w związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi ...

Adam Kaczyński - 22 Marzec, 2020 - 07:19
Zarządzenie Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19​

KOMUNIKATY GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Koronawirus-Komunikaty-i-Zalecenia
 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 WŚRÓD CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI UWR

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dalszych szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2

Wybrane rozporządzenia oraz zalecenia GIS