Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Epidemia koronawirusa wymusiła radykalne zmiany w procesie kształcenia. Obowiązek realizowania zajęć metodą e-learningu ...

dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr - 20 Marzec, 2020 - 05:36

Epidemia koronawirusa wymusiła radykalne zmiany w procesie kształcenia. Obowiązek realizowania zajęć metodą e-learningu wytworzył nową sytuację dla wielu studentów i pracowników. Dlatego też - jako Prodziekan ds. Jakości Kształcenia oraz Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia - zwracam się do wszystkich (studentów i prowadzących) z prośbą o informowanie mnie o wszystkich problemach, postulatach, skargach i wnioskach dotyczących kształcenia na Wydziale w tym trudnym okresie. Kolegium Dziekańskie uczyni wszystko, co możliwe, by zabezpieczyć odpowiednią jakość kształcenia oraz wspomóc pracowników i doktorantów Wydziału w realizowaniu ich obowiązków dydaktycznych.

dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr
lukasz.machajatuwr.edu.pl