Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Adam Kaczyński - 6 Sierpień, 2020 - 11:41

Szanowni Państwo, 
Od 7 września 2020 r. rusza rejestracja elektroniczna wniosków o przyznanie świadczeń za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl
Wnioski należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać, a następnie:

Wnioski o stypendium Rektora dla studentów można przesłać w formie skanu na adres e-mail: spm.wpaeatuwr.edu.pl lub przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26).
W przypadku wniosków o stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych nie wymagamy oryginałów dokumentów do wglądu.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów można przesłać w formie skanu na adres spm.wpaeatuwr.edu.pl lub przesłać drogą pocztową  lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26).
W przypadku posiadania nowego orzeczenia o niepełnosprawności prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. : 71 375 28 98 w celu ustalenia terminu dostarczenia oryginału orzeczenia do wglądu (orzeczenie można dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium).

Wnioski o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów  oraz wnioski o stypendium Rektora dla doktorantów:
Aby złożyć wniosek obowiązują zapisy - dzień i godzinę przyjścia  należy wcześniej ustalić poprzez wiadomość e-mail: spm.wpaeatuwr.edu.pl
Zapisy są już aktywne.
Wnioski przyjmujemy od dnia 8 września 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:30 (co pól godziny jedna osoba) na parterze w bud. C, ul. Więzienna 10/12.
Wnioski można również przesłać pocztą lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26).
Prosimy nie przesyłać wniosków o stypendium socjalne i stypendium Rektora dla doktorantów e-mailem, takie wnioski nie będą rozpatrywane.

W związku z zagrożeniem COVID 19 prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 
Używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku – dozowniki z płynem dezynfekcyjnym są przy portierni.
Przestrzeganie wymaganego dystansu społecznego.
Stosowanie się do bieżących zaleceń pracowników sekcji i pracowników ochrony budynku.
Przy stanowisku obsługi może przebywać jeden student. 

Wnioski o zapomogę dla studentów i doktorantów można przesłać w formie skanu na adres e-mail:  spm.wpaeatuwr.edu.pl lub przesłać drogą pocztową lub wrzucić do skrzyni znajdującej się na parterze obok portierni w bud. A, ul. Uniwersytecka 22/26).

UWAGA
W przypadku brakujących dokumentów we wniosku zostaną Państwo o tym poinformowani telefonicznie lub mailowo, bardzo proszę na bieżąco sprawdzać studencki adres e-mail.

Złożone wnioski będą rejestrowane w systemie usosweb z kilkudniowym opóźnieniem, prosimy o wyrozumiałość.