Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pracownicy naszego Wydziału dr Rafał Cieśla i prof. Maciej Szostak międzynarodowym zespole realizującym Grant UE - HALO

Adam Kaczyński - 14 Grudzień, 2020 - 06:02
Informacja nt. Grantu Unii Europejskiej – Projekt HALO

Projekt HALO (Handwriting Analysis as to defend Learners creativity and reinforce Orientation) jest programem badawczym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2020-2022. Jego wykonawcami są: Instytut Grafologiczny „Girolamo Morettiego” działający przy Uniwersytecie Carlo Bo w Urbino, Włochy (lider projektu), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska (partner wiodący projektu) oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia (partner projektu) a także trzy szkoły średnie z każdego z wymienionych państw. Ze strony polskiej w programie uczestniczy Liceum Ogólnokształcące nr 8 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Za realizację projektu przez Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialni są:

1)      dr Rafał Cieśla z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr - koordynator projektu i koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,

2)      prof. dr hab. Maciej Szostak z Katedry Kryminologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr - koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce edukacyjnej,

3)      dr Jolanta Grębowiec-Baffoni - międzynarodowy ekspert merytoryczny współpracujący z liderem projektu oraz pozostałymi partnerami projektu.
Informacja nt. Grantu Unii Europejskiej – Projekt HALO