Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Serdecznie gratulujemy tym, którzy w ostatnim czasie otrzymali finansowanie na realizację projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki

Adam Kaczyński - 14 Grudzień, 2021 - 10:54

1) w konkursie MINIATURA dr Katarzyna Zoń wygrała z projektem "Realizacja praw pacjenta w dobie epidemii COVID-19 a udzielanie teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (badanie wstępne)"
2) w konkursie SONATINA dr Michał Kłusek wygrał z projektem "Uzasadnienie odmiennego karania obywateli i obcokrajowców. Perspektywa filozoficzno-prawna"
3) w konkursie OPUS dr hab. Anna Śledzińska-Simon wygrała z projektem "Kobiety jako podmioty konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej"
4) w konkursie OPUS dr Maciej Juzaszek wygrał z projektem "Wpływ czynników prawnych i instytucjonalnych na doświadczenie edukacyjne doktorantów nauk prawnych"
5) w konkursie PRELUDIUM dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska wygrała z projektem "Efektywność i adekwatność modelu ochrony danych osobowych przyjętego w Stanach Zjednoczonych na tle rozwiązań europejskich".