Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe pod patronatem NIK

Adam Kaczyński - 2 Czerwiec, 2022 - 07:01

Miło nam poinformować, że w dniu 30.05.2022r.  na naszym Wydziale odbyło się spotkanie, podczas którego zostało podpisanie porozumienie w sprawie Studiów Podyplomowych Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym. W spotkaniu uczestniczyli: Marian Banaś - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marcin Kaliński - Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu , Marzena Rajczewska - Dyrektor Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli, Jerzy Chrobak – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Patrycja Zawadzka – Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  
https://www.nik.gov.pl/.../studia-podyplomowe-pod...

Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym są adresowane m.in. do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych, biur obsługi rad gmin, powiatów, województw a także osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu kontroli i nadzoru. Szczególnie cenne mogą być dla zainteresowanych podjęciem lub kontynuowaniem pracy w jednostkach publicznych i prawnych zajmujących się kwestiami nadzoru i kontroli w samorządzie terytorialnym.
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych na naszym Wydziale znajdziecie po poniższym linkiem:
www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl