Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Programme in European Private Law for Postgraduates

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 11 Maj, 2015 - 13:32

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do ubiegania się o udział w Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP) w roku akademickim 2015/2016.

PEPP to program wykładów i seminariów z europejskiego prawa prywatnego składający się z czterech tygodniowych cykli zajęć na czterech różnych europejskich uczelniach. Program organizują wydziały prawa uniwersytetów w Cambridge, Leuven, Walencji, Genui, Munster, Hamburgu, Katowicach i Wrocławiu. Jego adresatami są absolwenci studiów prawniczych prowadzący badania naukowe w zakresie prawa prywatnego (materialnego, procesowego, kolizyjnego).

Termin przesyłania aplikacji do nowej edycji Programu upływa 10 czerwca 2015 roku. Wymagane jest dołączenie całości dokumentacji w języku angielskim, jako oficjalnym języku PEPP. Zgłoszenia należy przesłać (z dopiskiem: 6. edycja PEPP) na adres:

Dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, prof UŚ

Wydział Prawa i Administracji UŚ

ul. Bankowa 11B

40-007 Katowice

Dalsze informacje o Programie i rekrutacji znajdują się na stronach internetowych www.pepp-home.eu oraz http://wpia.us.edu.pl/programme-european-private-law-postgraduates

Z pytaniami dotyczącymi rekrutacji można także zwracać się do prof. Piotra Machnikowskiego (pmachnikatprawo.uni.wroc.pl).