Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

​Digital Justice Center zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series

Adam Kaczyński - 16 Styczeń, 2023 - 08:22


Digital Justice Center zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Podczas spotkania, które odbędzie się 23 stycznia o godzinie 16.00, dr Agnieszka Jabłonowska z Uniwersytetu w Leiden zbada, w jakim stopniu sztuczna inteligencja (AI) może przyczynić się do ułatwienia oceny umów ubezpieczeniowych w świetle obowiązujących przepisów prawa zobowiązań.  

Punktem wyjścia dla planowanej analizy jest istniejący system sztucznej inteligencji służący do analizy umów konsumenckich, opracowany w ramach projektu CLAUDETTE. System został oparty na zbiorze danych składającym się z ponad 100 warunków świadczenia usług online, które zostały przeanalizowane przez ekspertów prawnych i oznaczone w XML. Zharmonizowane przepisy określone w dyrektywie Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, stanowiły punkt odniesienia dla podjętych wyborów w zakresie znakowania danych. Choć system ten okazał się skuteczny w dziedzinie warunków świadczenia usług online, wymaga zbadania, czy podobny wynik można uzyskać również w sektorze ubezpieczeń. W swojej prezentacji dr Jabłonowska omówi potencjał i ograniczenia wykorzystania istniejącego systemu CLAUDETTE w sektorze ubezpieczeniowym oraz rozważy możliwości jego udoskonalenia. 

Agnieszka Jabłonowska jest badaczką na stanowisku post-doc w projekcie Vici "These Shoes Don't Fit! - How can consumer interests be protected when consumer identities are increasingly diffuse?" realizowanym w Instytucie Prawa Prywatnego. Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie w Leiden pracowała jako post-doc w EUI (European University Institute) oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Była również stypendystką w AI & Society Lab, HIIG (Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society) w Berlinie oraz gościnną badaczką w kilku ośrodkach, w tym Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda, Instytucie Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Tilburskim, Instytucie Prawa Porównawczego i Międzynarodowego Prywatnego Maxa Plancka w Hamburgu oraz European Legal Studies Institute na Uniwersytecie w Osnabrück. 

Zainteresowania naukowe Agnieszki leżą na pograniczu prawa i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów. Interesuje ją również związek pomiędzy ochroną stron o słabszej pozycji procesowej a wspieraniem zrównoważonego rozwoju. Przed rozpoczęciem pracy w Leiden Agnieszka uczestniczyła w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych obejmujących wykorzystanie platform internetowych i sztucznej inteligencji. W swoich obecnych badaniach łączy podejście doktrynalne i teoretyczne z wnioskami z zakresu praktyki informatyki prawniczej. 

Spotkanie odbędzie się w sali 2.02 D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz w formie zdalnej przez MS Teams.  

Po więcej szczegółów zapraszamy do dołączenia do strony wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/1522210208291458  

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1673284642482?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d 

Media społecznościowe Inkubatora Digital Justice:   
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i   
Twitter (@DigitJusticeUWr)