Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Staże zawodowe dla studentów kierunku Bachelor of Buisness and Administration

inż. Jarosław Krawczyszyn - 5 Grudzień, 2017 - 10:47

UWr zaprasza Pracodawców do współpracy w ramach przyjmowania studentów kierunku Bachelor of Business and Administration na staże, płatne ze środków unijnych; Czas trwania: 120 godz; Staże w okresie od 1.09.17 r do 31.08.19 r Kontakt z koordynatorem merytorycznym projektu: Rafałem Kowalczykiem (rafal.kowalczyk@uwr.edu.pl)