Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ekspert, Zespół Analiz Porównawczych Ministerstwa Finansów Miejsce pracy: Ministerstwo Finansów, Warszawa

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Kwiecień, 2018 - 12:24
Zadaniem Ministerstwa Finansów jest budowanie ram legislacyjnych dla harmonijnego, stabilnego rozwoju Polski. Szczególną rolę pełni tworzenie regulacji podatkowych mających na celu ułatwienie działania przedsiębiorców, stymulację inwestycji, uproszczenie prawa a także przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz przestępczości podatkowej. Wzorcem dla nowych rozwiązań są m. in. przepisy funkcjonujące w innych krajach Unii Europejskiej i OECD.

Zespół Analiz Porównawczych
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie podatkowych departamentów legislacyjnych i Krajowej Administracji Skarbowej, w Ministerstwie Finansów powołany został Zespół Analiz Porównawczych. Zadaniem zatrudnionych w nim specjalistów jest analiza przepisów obowiązujących w obcych porządkach prawnych, związanego z nimi orzecznictwa sądowego, dobrych praktyk administracji oraz obcojęzycznych publikacji naukowych. Na ich podstawie zespół rozpoznaje i rekomenduje nowe rozwiązania, które zostają później
implementowane do polskiego porządku prawnego.

Od kandydatów oczekujemy:
 teoretycznej i praktycznej znajomości zagadnień podatkowych m.in. z zakresu
podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz postępowania
podatkowego;
 wiedzy na temat regulacji podatkowych przynajmniej jednego z wymienionych krajów:
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii lub Włoch;
 wyższego wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego;
 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego lub włoskiego;
 umiejętności pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie:
 zainteresowanie pracą naukową i analityczną, w szczególności doświadczenie
w przygotowaniu prac / publikacji naukowych o charakterze porównawczym;
 odbycie studiów lub staży zagranicznych; udział w programach wymiany
międzynarodowej, w obcojęzycznych kursach lub szkoleniach; ukończenie szkoły prawa
obcego.
Oferujemy:
 udział w realizacji kluczowych podatkowych projektów Ministerstwa Finansów;
 możliwość współpracy z organizacjami międzynarodowymi a także zagranicznymi
ekspertami i przedstawicielami innych administracji podatkowych;
 udział w kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z przedmiotem działania
Zespołu, a także możliwość odbycia stażów w administracji podatkowej innych państw;
 elastyczne warunki pracy pozwalające łączyć pracę w Zespole z działalnością naukową;
 atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w języku polskim do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres: analizy@mf.gov.pl