Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zaproszenie do udziału w Kolegium Legislacji!

Adam Kaczyński - 10 Grudzień, 2020 - 09:08
Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw idei właściwego i słusznego procesu stanowienia oraz wdrażania prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji objęło patronatem honorowym autorski projekt edukacyjny Kolegium Legislacji skierowany do 30 wybranych w drodze konkursu studentów prawa z całej Polski. Projekt ma na celu umożliwić zaangażowanym naukowo i społecznie studentom wzięcie udziału w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Tłem teoretycznych i praktycznych zajęć będzie wszechobecny kryzys gospodarczo-społeczny związany z pandemią Covid-19.

Projekt stworzony został z intencją integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne  oraz poszanowanie tradycji. W dniach 13-21 lutego 2021 r. w ramach projektu Kolegium Legislacji przewidziano organizację cyklu zajęć dotyczących reagowania i zarządzania państwem w sytuacjach wyjątkowych z położeniem szczególnego nacisku na obecny tzw. „kryzys covidowy”.

Studenci dowiedzą się między innymi o:
- procesie legislacyjnym od momentu podjęcia decyzji politycznej do wdrożenia jej
w życie w instytucji wykonawczej (od pomysłu do wykonania);
- procesie decyzyjnym w kontekście wdrażania ustaw antykryzysowych;
- reagowaniu przez państwo na dynamiczną sytuację nadzwyczajną;
- kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu w czasie kryzysu;
- prawidłowym, dobrym i rzetelnym tworzeniu właściwych aktów prawnych (warsztaty legislacyjne np. z tworzenia aktów normatywnych).

Szczegółowe warunki oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej:
www.kolegiumlegislacji.pl

Zespół ekspertów dokona wyboru 30 najlepszych zgłoszeń. Ich autorzy zostaną zaproszeni na tygodniowy zjazd w ramach projektu Kolegium Legislacji, który będzie realizowany w Warszawie w dniach 13-21 lutego 2021 r..