Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko Student Research Assistant w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Digital Justice

Adam Kaczyński - 22 Październik, 2021 - 09:52

Od 1 września 2021 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii działa Inkubator Doskonałości Naukowej Digital Justice. Inkubator został powołany w ramach projektu Uczelnia Badawcza. Jego zadaniem jest prowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Projekt zakłada analizę szerokiego spektrum tematów badawczych – od wykorzystania nowych technologii w procesie gromadzenia dowodów, przez ich użycie w celu usprawnienia postępowania przed sądem, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozstrzygania spraw o przestępstwa.

W zespole Inkubatora zostało przewidziane, obok etatów badawczych, także miejsce dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie oraz rozwijać swoje zainteresowania w tej jednostce. W tym celu utworzone zostaną w ramach Inkubatora stanowiska Student Research Assistant.

Zapraszam do aplikowania w pierwszym konkursie na stanowisko Student Research Assistant.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w załączonym pliku.

Dr Karolina Kremens – kierownik Inkubatora Doskonałości Naukowej Digital Justice