Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium naukowe "Skuteczna ochrona prawna w Polsce w świetle orzecznictwa TSUE, ETPCz oraz TK"

Adam Kaczyński - 7 Grudzień, 2021 - 17:15
Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego serdecznie zapraszają do udziału w wydziałowym seminarium naukowym doktorantów pt.: „Skuteczna ochrona prawna w Polsce w świetle orzecznictwa TSUE, ETPCz oraz TK - próba uporządkowania i zrozumienia najważniejszych wyroków wpływających na polski wymiar sprawiedliwości”.

W trakcie seminarium doktoranci z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr przedstawią kluczowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także istotne w tym kontekście wyroki i stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

Seminarium naukowe poprowadzi dr hab. Aleksander Cieśliński,  prof. UWr z udziałem panelu ekspertów z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

Seminarium odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 14 grudnia 2021 roku (wtorek) od godz. 17.00 pod linkiem: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aE2jmxC0BPGOeZsCsDRN0qY2D-7_JLwtNqwmqmieYjvg1%40thread.tacv2/1638478342455?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22e0977c9d-89ed-402d-b2fd-23529ba6fafc%22%7d

Serdecznie zapraszamy!