Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Współpraca pracowników WPAE UWr z Państwową Strażą Pożarną

Adam Kaczyński - 7 Styczeń, 2022 - 07:32
W dniu 3 stycznia 2022r. odbyło się spotkanie prof. dr hab. Karola Kiczki – Dziekana WPAE UWr z mgr inż. Stanisławem Ręcławowiczem – Dyrektorem Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz st. bryg. mgr inż. Markiem Kamińskim – Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i st.bryg. mgr inż. Bogusławem Brudem - z-cą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową wieloletnią owocną współpracę pomiędzy obiema instytucjami, a także podjęto kwestie dalszej współpracy na gruncie legislacyjnym oraz organizacyjnym. Bardzo miłym akcentem spotkania było także wręczenie na ręce Pana Dziekana Karola Kiczki specjalnego dokumentu od nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zawierającego podziękowania i wyrazy uznania za prowadzoną działalność naukową w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także za możliwość korzystania od lat z dorobku i osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Pan Komendant PSP podziękował za wyjątkową i niezwykle cenną współpracę oraz wspieranie Państwowej Straży Pożarnej przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Nasz Dziekan w imieniu WPAE także wyraził szczególne podziękowania za wieloletnią owocną współpracę pomiędzy obiema instytucjami.

Więcej informacji nt. współpracy pracowników naszego WPAE a PSP znajduje się w czasopiśmie pt. Przegląd Pożarniczy, 08/sierpień 2021, str.14-17. https://www.ppoz.pl/archiwalne-wyd…/przeglad-pozarniczy-2021