Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na WPAE dot. Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Adam Kaczyński - 7 Styczeń, 2022 - 11:01
Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
informujemy, że:na studiach niestacjonarnych zaocznych wszystkie zajęcia będą prowadzone on-line do końca semestru zimowego 2021/22;

na studiach wieczorowych w dniach odbywania się zajęć z języka obcego do końca semestru zimowego na następujących rocznikach wszystkie zajęcia przeprowadzane będą zdalnie - on-line:
- Prawo III rok - czwartek
- Prawo IV rok - czwartek
- Prawo V rok - czwartek

na studiach stacjonarnych w dniach odbywania się zajęć z języka obcego do końca semestru zimowego na następujących kierunkach wszystkie zajęcia przeprowadzane będą zdalnie - on-line:
- Administracja I stopnia II rok - wtorek i czwartek
- Administracja I stopnia III rok - wtorek i czwartek
- Ekonomia I stopnia II rok - wtorek i czwartek
- Ekonomia I stopnia III rok - wtorek i czwartek
- Prawo III rok - poniedziałek i środa
- Prawo IV rok - poniedziałek i środa
- Prawo V rok - poniedziałek i środa

na studiach anglojęzycznych w dniach odbywania się zajęć z języka polskiego do końca semestru zimowego na następujących kierunkach wszystkie zajęcia przeprowadzane będą zdalnie - on-line:
- BBA I stopnień I rok - wtorek i piątek
- BBA I stopień II rok - wtorek
- MME I rok - środa
- CJ I stopień I rok - piątek

Zajęcia w inne dni dla powyższych roczników i dla pozostałych roczników na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz dla studentów anglojęzycznych odbywają się zgodnie z harmonogramem- wykłady on-line; ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, seminaria- stacjonarnie.

W razie zmiany sytuacji pandemicznej będziemy przesyłać kolejne komunikaty.

prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan WPAE


dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr 
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych