Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na WPAE dot. Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Karol Greinert - 20 Styczeń, 2022 - 19:17

Szanowni Państwo,
na podstawie paragrafu 2 ust.2 Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19:

  • wprowadzamy od poniedziałku 24.01.2022 r.  do końca semestru zimowego 2021/2022 zajęcia zdalne na wszystkich kierunkach studiach stacjonarnych, wieczorowych i anglojęzycznych;
  • wprowadzamy obowiązek przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022.

Z poważaniem
 
dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych
 
dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Prodziekan ds. kształcenia i ewaluacji