Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Spotkanie tematyczne CBKE z dr Agatą Ferreirą „Technologia blokchain - wyzwania prawne i regulacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów zdecentralizowanych.” – 09.03.2022 r.

Adam Kaczyński - 18 luty, 2022 - 08:07

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zapraszam na spotkanie tematyczne „Technologia blokchain - wyzwania prawne i regulacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów zdecentralizowanych”.

Spotkanie poprowadzi dr Agata Ferreira.

Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 9 marca 2022 r. o godzinie 18:00 (planowany czas spotkania 1,5h). Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Serdecznie zapraszamy.

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y2ZmRiMWEtOWE1My00NjY5LThlN2MtNzE1N2JkOWQ0MDY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec76674b-a650-4a43-addb-5f62cd1fe2a3%22%7d